การเรียกดูหมวดหมู่

สถานการณ์โควิด-19

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเสียชีวิต 188 ศพ พบผู้ป่วยใหม่ 13,897 ราย

วันที่ 16 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 13,897 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,797 ราย

ยอดเพิ่มขึ้น!โควิดวันนี้ ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิต 144 ราย

นนี้ (15 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 

โควิดวันนี้ ติดเชื้อลดลงเหลือ 12,583 ราย ดับเพิ่ม 132 ศพ หายป่วยอีก 16,304 ราย

วันนี้ (13 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 12,583 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 12,420

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 253 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 15,191 ราย หายป่วย 18,721 ราย

วันนี้ (11 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเสียชีวิต 189 ราย พบผู้ป่วยใหม่ 14,403 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย

วันที่ 10 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 14,403 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 ราย

โควิดวันนี้ เศร้า ติดเชื้อเสียชีวิต 220 ศพ ป่วยใหม่ 16,031 ราย

วันที่ 9 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 16,031 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,176 ราย เสียชีวิต 228 ราย หายป่วย 16,769 ราย

วันนี้ (8 ก.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 13,821ราย ดับเพิ่ม241ศพ หายป่วย16,737ราย

วันที่ 7 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 13,821 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,303 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,737 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อลดเหลือ 13,988 ราย หายเพิ่ม17,284 ราย ดับอีก 187 ศพ

วันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล (ศบค.) และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,988 ราย จำแนกเป็นการติดเชื้อใหม่ 13,544 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 15,942 ราย เสียชีวิต 257 ราย หายป่วย 20,351 ราย

วันนี้ (4 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.40 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19