การเรียกดูหมวดหมู่

History of buriram

กระจ่าง…. เหตุผลที่สร้างสนามบินบุรีรัมย์ ไกลจากตัวเมือง

ธันวาคม ปี 2532 จังหวัดเสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ ให้กรมการบินพาณิชย์ (ในขณะนั้น) ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ