การเรียกดูหมวดหมู่

สาระน่ารู้

แม่ลูกอ่อนมีเฮ! รัฐจ่ายเพิ่ม 600 บาท/เดือน

รัฐอนุมัติงบต่อเนื่อง!!อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-จนถึง 3 ขวบ ให้เดือนละ 600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน…

แนะนำเคล็ดลับออมเงินระหว่างทำงานอยู่ในต่างประเทศ

เชื่อว่าชาวบุรีรัมย์หลายต่อหลายคนมีความฝันที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเก็บเงินส่งกลับมาเลี้ยงครอบครัว หรือเก็บไว้ตั้งต้นเป็นทุนสำหรับสร้างเนื้อสร้างตัว…

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการจำหน่ายสุราในบริการสถานที่สถานนีรถไฟ

เรียน ท่านผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามาใช้บริการของการรถไฟฯ สำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา ๒๗ ได้กำหนดห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ ได้กำหนดว่า “สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” ดังนั้น…