การเรียกดูหมวดหมู่

สนามบินบุรีรัมย์

เริ่มวันนี้! บินกทม.ไป บุรีรัมย์ต้องกักตัว 14 วัน

กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 11 จังหวัดที่จะเข้าบุรีรัมย์ทุกคน จะต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 และถูกกักตัว 14 วัน ให้มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป วันที่ 2 ม.ค.2564 กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารที่เดินทาง

ตารางการบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2564

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

สนามบินบุรีรัมย์โตต่อเนื่อง ทย.เร่งทำผังแม่บทพัฒนาตามหลัก ICAO

กรมท่าอากาศยานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำผังแม่บทพัฒนา “สนามบินบุรีรัมย์” รองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เติบโตมากขึ้น หรือ “Buriram Airport Plan” ตามหลักการของ ICAO (Doc9184) รายงานข่าว

ตารางการบินสนามบินบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 31 ตุลาคม 63

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 30 กันยายน 63

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 31 สิงหาคม 63

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

ตารางการบินสนามบินบุรีรัมย์ 7-31 พฤษภาคม 2563

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการบิน (ล่าสุด) เนื่องจากสายการบินแจ้งให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ เฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรค รพ.สตึก…

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรค โดยโรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 41 คน ณ บริเวณห้องโถง อาคารที่พักผู้โดยสาร โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand

อัพเดทเที่ยวบินบุรีรัมย์! ตารางการบิน 27 พ.ย.62-29 ก.พ.63

ตารางเวลารถตู้เส้นทางสนามบินบุรีรัมย์-ตัวเมืองบุรีรัมย์ • สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางจากสนามบินบุรีรัมย์ – ตัวเมืองบุรีรัมย์ : ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถตู้ได้บริเวณเสาธงหน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์•