Buriramguru พาลุย “Wat Pa Khao Noi” (วัดป่าเขาน้อย)

0 272

Buriramguru พาลุย วัดป่าเขาน้อย “Wat Pa Khao Noi” วัดป่าเขาน้อย อยู่ในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่สงบเงียบ ภายในวัดป่าเขาน้อย มีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ สร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พระสายธรรมยุติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

ลักษณะเด่น
สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, เจดีย์สุวจคุณานุสรณ์ที่มีศิลปกรรมที่งดงาม

ประวัติวัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
ถือว่าเป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกแก่การเดินทาง แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน ในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ดังคำของหลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า “วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง”

เวลาทำการวันอาทิตย์: 06:00 – 18:00
วันจันทร์: 06:00 – 18:00 วันอังคาร: 06:00 – 18:00 วันพุธ: 06:00 – 18:00
วันพฤหัสบดี: 06:00 – 18:00 วันศุกร์: 06:00 – 18:00 วันเสาร์: 06:00 – 18:00

อ้างอิงมาจาก
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/983

comments