Buriramguru พาลุย “Khao Kradong” (อุทยานเขากระโดง)

0 256

ภูเขาไฟกระโดงนับเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วหลายพันปี และเป็น 1 ใน 6 ลูกของภูเขาไฟใน บุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องสมบูรณ์ ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ขอพรพระสุภัทรบพิตร และชมปากปล่องภูเขาไฟเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ทางจังหวัดต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดย รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเพื่อให้ลูกหลานได้ชมความงดงามสืบไป
การเดินทางมา วนอุทยานเขากระโดง บุรีรัมย์รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ไปทางอำเภอประโคนชัย ผ่านกองร้อยอาสารักษาดินแดนบุรีรัมย์ 2 และสี่แยกใหญ่ ให้ตรงไปจนถึงบ้านน้ำซับ จะเห็นภูเขาทางซ้ายมือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานฯ สามารถขับรถขึ้นไปได้ถึงยอดเขา หรือจะเดินจากเชิงเขาขึ้นบันไดไป

ก็ได้อ้างอิงมาจาก
www.mu-ku-ra.com