เคาะแล้ว ! วันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

0 430

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ซึ่งเดิมกำหนดไว้ล่วงหน้าในปฏิทินการแข่งขันมากว่า 1 ปีแล้ว ระหว่างวันที่ 19 -​ 29 มีนาคม 2562

ล่าสุด มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจาก พรฎ.เลือกตั้ง ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา และ มีการกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับในช่วงของการแข่งขันเดิมพอดี

โดยพิจารณาว่า ช่วงวันดังกล่าว บุคลากรทางด้านการกีฬาส่วนหนึ่งในจังหวัดและนอกจังหวัดที่มาร่วมการแข่งขัน อาจจะต้องมีภารกิจรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึง ผู้ปกครองบางส่วนที่จะตามมาดูบุตรหลานก็เช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาบางคนอาจต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ มีภารกิจสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง

คณะทำงานจัดการแข่งขันระดับจังหวัด ได้ประชุมและปรึกษาไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยในช่วงแรกมีความเห็นว่า ควรจะเลื่อนการแข่งขันออกไปสักระยะหนึ่ง เพราะ หากเป็นการเลื่อนร่นเข้ามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคม นักกีฬาอาจจะเตรียมตัวไม่ทัน หรือ อาจจะมีภารกิจด้านการเรียน การสอบ เป็นต้น

ห้วงเวลาใหม่ที่พิจารณา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 19 -​ 29 เมษายน และ วันที่ 10 -​ 20 พฤษภาคม

วันที่ 19-29 เมษายน เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาก็จริง แต่ก็เพิ่งผ่านวันหยุดเทศกาลสงกรานต์มาไม่กี่วัน (ปีนี้หยุด 13-16เม.ย.) อาจมีปัญหาความกระชั้นของระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์การแข่งขันในแต่ละสนาม ที่เจ้าหน้าที่น่าจะเริ่มติดตั้งได้ในวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันทำการวันแรกหลังวันหยุด

วันที่ 10 -​ 20 พฤษภาคม เป็นห้วงเวลาที่ผ่านช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม มาแล้ว และ เป็นห้วงเวลาที่เลื่อนไปไม่ไกลจนเกินไป ซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องฝนฟ้าอากาศเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่มากกว่านี้ และคาบเกี่ยววันเปิดภาคการศึกษา (16พ.ค.)​ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี เท่ากับจะคาบเกี่ยวช่วงวันทำการเรียนการสอน 3-4 วันเท่านั้น (21พ.ค.-วันอังคาร)

ส่วนระยะเวลาช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นพฤษภาคม อาจไม่บังควร เพราะตรงกับห้วงการเตรียมและจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พอดี

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เคาะวันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” เป็นระหว่างวันที่ 10 -​ 20 พฤษภาคม 2562 ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น

ส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ที่กำหนดให้เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องดำเนินการต่อจากการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติทุกครั้ง ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม ก็เลื่อนออกไปเป็นระหว่างวันที่ 1 -​ 7 มิถุนายน 2562

สิ่งที่สำคัญที่สุด นี่คือ “ครั้งแรก” ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments