แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี

อำเภอ
หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว
พระพุทธประโคนชัย-มหามิ่งมงคล-3.jpg
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
พระพุทธรูปศิลาทรายนาคปรก(ใหญ่ที่สุดในโลก) “พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล” สร้างเป็นพุทธบูชาเฉลิมฉล...
ผลลัพท์ 3 ข้อมูล