ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์

0 160

#ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์🌈

…ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยอาศัยของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ซึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและอยู่ภายใต้การดำเนินการขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ….🏠

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวลิง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 🏠 มีเนื้อที่ประมาณ 25-3-33 ไร่ ✅โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทย และการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพการบริการทางนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ด้วยการเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ สร้างสรรค์ของชุมชน และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพิธีเปิดทำการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ✅สนับสนุนการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ฯ โดย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกรมธนารักษ์ และกรมชลประทาน🌈แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศ ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ เพียง 15 กิโลเมตร

คุณจะได้สัมผัสกับ🌈พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ การันตีโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) 🌈แหล่งอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย 1 ในสัตว์สงวนของประเทศ🚴🏻‍♀️ Bikelane ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศ (รวมเส้นทางเชื่อมห้วยตลาด) 🤟 ช้อปสินค้าชุมชนจาก 4 ตำบล 16 หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำฯ🏠เวลาทำการ: 09:00 – 17:00📲 ติดต่อสอบถาม : 090 286 8327📍 พิกัด : https://goo.gl/maps/ctKZapYmERtbRvcN