บุรีรัมย์-เจออีกแล้ว!!! สะพานข้ามเขื่อนกั้นน้ำโบราณ ปราสาทเมืองต่ำ คาดอายุ 1,000 ปี

0 3,623

บุรีรัมย์-เจออีกแล้ว!!! สะพานข้ามเขื่อนกั้นน้ำโบราณ ปราสาทเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านบุรีรัมย์ฮือฮา ขุดพบซากหินและท่อนไม้จำนวนมากบริเวณข้างบารายปราสาทเมืองต่ำ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ใช่ชื่อว่าAlongkorn Khumyord ได้โพสรูปภาพซากหินที่อยู่ข้างบารายปราสาทเมืองต่ำ

โดยมีชาวบ้านเข้ามาช่วยขุดลึกลงไปแค่4เมตรก็พบซากหินและไม้เก่าแก่  โดยคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสะพานข้ามเขื่อนโบราณที่ไปยังปราสาทเมืองต่ำ ที่มีอายุในช่วง พ.ศ. 1551-1630 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

ภาพตัวอย่างสะพานข้ามเขื่อน

 

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

comments