ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

0 588

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สถานศึกษา ห้างร้าน บริษัท และชุมชนต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย บริเวณคลองละลม และลานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การประกวดกระทงใหญ่
2. การประกวดขบวนแห่
3. การประกวดนางนพมาศ

กำหนดการรับสมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2561 ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 501 , 502 โทรสาร 044611396 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์และเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

comments