อัพเดทเที่ยวบินบุรีรัมย์! ตารางการบิน 27 พ.ย.62-29 ก.พ.63

0 2,258

ตารางเวลารถตู้เส้นทางสนามบินบุรีรัมย์-ตัวเมืองบุรีรัมย์ 
• สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางจากสนามบินบุรีรัมย์ – ตัวเมืองบุรีรัมย์ : ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถตู้ได้บริเวณเสาธงหน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์
• สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากบุรีรัมย์ – สนามบิน : ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถตู้ได้ที่สถานีขนส่งบุรีรัมย์ (บ.ข.ส บุรีรัมย์) แจ้งพนักงานขับรถว่าประสงค์จะลงที่สนามบินฯ
• อัตราค่าโดยสาร 80 บาท/ท่าน

comments