พลิกโฉมเซาะกราว… ทุ่มงบ 140 ล้าน ขยายสนามบินบุรีรัมย์

0 1,482

โดยเตรียมขยายอาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดจาก 80 x 120 เป็น 120 x 140 เมตร เพิ่มทางขับอีก 1 เส้นทาง ด้วยงบประมาณ 90 ล้านบาท พร้อมขยายอาคารพักผู้โดยสาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดสรรงบ 140 ล้านบาท พัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยเตรียมขยายอาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดจาก 80 x 120 เป็น 120 x 140 เมตร เพิ่มทางขับอีก 1 เส้นทาง ด้วยงบประมาณ 90 ล้านบาท พร้อมขยายอาคารพักผู้โดยสาร งบประมาณ 50 ล้านบาท และสร้างแท๊กซี่เวย์เส้นใหม่ คาดเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2559 ปัจจุบันสนามบินบุรีรัมย์มีเที่ยวบินไป-กลับ 6 เที่ยว/วัน

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru3

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru2

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru1r

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru4

คลิ๊กอ่าน แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-2140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-01
140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-3

comments