บุรีรัมย์ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 61

0 908
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ขึ้นอันดับที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครองที่1 อันดับ7ของประเทศและ 858 ของโลก

จุฬาฯกลับมาขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “มทร.ธัญบุรี” ครองอันดับ 1ไว้ได้อีกสมัย ส่วน “ศรีปทุม” คว้าอันดับ 1 ม.เอกชนมาครอง ด้านมรภ.บุรีรัมย์อยู่ที่ 1 ของกลุ่มราชภัฏ

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ยังคงเป็นเวอร์ชั่น BETA ซึ่งอาจจะยังคงมีความผันผวนของข้อมูล ทั้งนี้จะมีการประกาศอีกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เสร็จสิ้น

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 “Jul y 2018 Edition: 2018.2.0 ”

ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://webometrics.info/en/Asia/Thailand

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 532 ของโลก ส่วนอันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์ อันดับ 554  ของโลก

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ  อันดับ 532 ของโลก 2.เกษตรศาสตร์  อันดับ 554 ของโลก 3.ม.มหิดล  อันดับ 584 ของโลก 4. ม.เชียงใหม่อันดับ 625 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ 713 ของโลก 6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี   อันดับ797 ของโลก 7.ม.ราชภัฏบุรีรัมย์  อันดับ858 ของโลก 8.ม.นเรศวร อันดับ 933 ของโลก 9.ม.บูรพา  อันดับ 956 ของโลก 10.ม.สงขลานครินทร์ อันดับ998 ของโลก

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มทร.ธัญบุรี  อันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และได้อันดับ 20  ของประเทศไทย อันดับ 1,497 ของโลก (อันดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เกิน 1,500 ของโลก)
อันดับ 1 มทร.ธัญบุรี อันดับ 2 มทร.ล้านนา อันดับ 3 มทร.อีสาน อันดับ 4 มทร.พระนคร อันดับ 5 มทร.ตะวันออก
อันดับ 6 มทร.กรุงเทพ อันดับ 7 มทร.ศรีวิชัย  อันดับ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับ 9 มทร.สุวรรณภุมิ

บุรีรัมย์ที่1ราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครองที่1 อันดับ7ของประเทศและ 858 ของโลก อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 24 ประเทศ 1976โลก อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่26ประเทศ ที่2351โลก อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่32 ประเทศ 2602 โลก อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่34 ประเทศ ที่2924โลก อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 38 ประเทศ ที่3315โลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่40 ประเทศ ที่ 3446 โลก อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่42ประเทศ ที่3587 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่44 ประเทศ ที่3649 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่47ประเทศ ที่3973 โลก

ม.ศรีปทุมครองที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศ 1386ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 19 ของประเทศและ 1459ของโลก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ 3  อันดับ 21 ของประเทศและ 1809 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ที่ 4 อันดับ33 ของประเทศ อันดับ 2871 โลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 37 ของประเทศ อันดับโลกที่ 3241 อันดับ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่39 ประเทศ และ 3383 ของโลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ ที่41 ประเทศ ที่ 3523 โลก อันดับ 8  มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล ที่49 ประเทศ ที่4094 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่56 ประเทศ ที่5136 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 61 ประเทศ และที่ 5578 ของโลก

ที่มาข่าว : http://blog.eduzones.com/magazine/199877

comments