ไม่ได้ใบ้หวย!? บุรีรัมย์ล้อมคอก

ไม่ได้ใบ้หวย!?บุรีรัมย์ล้อมคอก กันหมาว้อระบาดนำร่อง 653ตัว

กรมปศุสัตว์ จับมือมูลนิธิสัตวแพทย์ ลุยปูพรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและเกิดโรคซ้ำซาก เน้นหมา-แมวจรจัด นำร่อง 653 ตัว ทั่วทั้งเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.60 หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นเมืองปลอดโรคหมาบ้า กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60 ที่โดมเอนกประสงค์ 200 ปี สวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งกรมปศุสัตว์ ร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์จัดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่าง ทั้งวัดและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ นำตัวสุนัขไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า และผ่าตัดทำหมันจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่เสี่ยง และจัดทำทะเบียนสุนัขจรจัด รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ทั้งร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต 3 กองสารวัตรและกักกันสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
นายดำรงชัย กล่าวว่าบุรีรัมย์มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบุรีรัมย์ หากปล่อยให้การเพิ่มประชากรสุนัข-แมว โดยเฉพาะสุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งโรคพิษสุนัขบ้า และมีการแพร่ระบาดของโรค อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ในด้านการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัด ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ โดยในเขตพื้นที่ อ.เมืองบุรัมย์ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งเป้าหมายสุนัขจรจัดจำนวน 653 ตัว.

ทิ้งคำตอบไว้