บุรีรัมย์ ซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เต็มรูปแบบเพื่อหาจุดบกพร่องนำไปปรับปรุงแก้ไขพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์จริงในพื้นที่เสี่ยง วันนี้(01 พ.ค. 60) เวลา 10.00 น.

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตาม สังเกตการณ์ และควบควบคุมการฝึกซ้อมบรรเทาเหตุไฟไหม้รุนแรง ในชุมชนตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตลาดสดและชุมชนขนาดใหญ่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่น ซึ่งทุกๆวันมีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย และสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก ทางเข้าออกคับแคบ เป็นอุปสรรค์การในการบรรเทา เพื่อให้รับทราบปัญหาด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ การติดต่อประสานงานเป็นลำดับขั้นตอน การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และใกล้เคียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และใกล้เคียง การไฟฟ้า ประปา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มูลนิธิกู้ภัย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ารับการฝึกกันอย่างพร้อมเพรียงใช้ระยะเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง

สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้มีการใช้สถานที่จริง โดยจำลองสถานการณ์ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แผงวงจรไฟฟ้าจากการต่อพ่วงเกินจำนวน ใช้กระแสไฟฟ้ามีคนเห็นกลุ่มควันชัดเจน สมาชิกในชุมชนได้มีพยายามควบคุมด้วยตนเองแต่ไม่สำเร็จ ได้มีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่านไป 2 นาที ไฟได้ลุกลามไปยังเศษวัสดุ ผืนผ้าใบและขยายลุกลามบ้านเรือนมีกลุ่มควันพวยพุ่งฟุ้งกระจาย ผู้ในตลาดสดที่กำลังจับจ่ายซื้อของในตลาดตื่นตระหนก หรือเอาตัวรอด เหตุการณ์ผ่านไป 8 นาทีไฟได้ลุกลามขยายเป็นวงกว้างไป 5 คูหา เปลวเพลิงและกลุ่มควันลุกลามบ้านเรือนที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บัญชาการระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดตามลำดับความรุนแรงสถานการณ์ มีความพยายามระดมทรัพยากรทั้งในระดับพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียงไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และขณะฝึกซ้อมได้มีการจำลองสถานการณ์ซ้อนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่ฝึกในสถานที่จำลองแล้วก็จบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการใช้สถานที่จริงที่มีความเสี่ยงจะทำให้ท้องถิ่นรับรู้ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการจราจร การติดต่อประสานงาน ระยะเวลาในการเข้าถึงของหน่วยงานต่างๆ การสื่อสารที่ไปในทิศทางเดียวกัน การบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน การสั่งการ การโต้ตอบสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการฝึกแบบบูรณาการในสถานที่จริงเช่นนี้จะยกระดับความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง และต่อจากนี้จะนำข้อบกพร่องทั้งปวงไปปรับแผนป้องกันภัยพิบัติร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้