งานบุญหัวมันใหญ่ 2558 บ้านปลื้มพัฒนา อ.ปะคำ

0 530

อ.ปะคำ เป็นอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในจังหวัดกว่า 52,000 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ตัน สามารถสร้างรายได้เข้าอำเภอปีละ ไม่ต่ำกว่า 400-500 ล้าน

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ทางอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดงานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ประจำปี 2558 วันที่ 24 มกราคมนี้ที่ สนามหน้าโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาหัวมันสำปะหลังให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตมากขึ้น

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชน โดยจะมีกิจกรรมประกวดหัวมันใหญ่ ซึ่งแต่ละปีมีเกษตรกรสนใจส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศสร้างขวัญและกำลังใจ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดมะม่วง ลำไย มะขามหวาน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่อีกมากมายด้วย มีการแสดงดนตรี มหรสพ สร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

[pull_quote_center]ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า อ.ปะคำ เป็นอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในจังหวัดกว่า 52,000 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ตัน สามารถสร้างรายได้เข้าอำเภอปีละ ไม่ต่ำกว่า 400-500 ล้านบาท[/pull_quote_center]

สำหรับงานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ได้จัดมาตั้งแต่ปี 2526 โดยการยึดถือเอาการประกอบอาชีพของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง และภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะมีการจัดงานบุญหัวมันใหญ่ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านและเกษตรกร จนกระทั่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และจะมีการจัดต่อเนื่องกันทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรได้พัฒนาหัวมันสำปะหลังให้มีคุณภาพด้วย.

comments

แหล่ง ไทยโพสต์