สืบสานประเพณีงานบุญหัวมันใหญ่ 2563 บ้านปลื้มพัฒนา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

0 2,167
งานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ (บุญมันวันเกษตรกร) วันที่ 18 มกราคม 2563 นี้

งานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ (บุญมันวันเกษตรกร) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม สืบทอดมายาวนาน ระยะการจัดงานกว่า 38 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน อันแสดงถึงความมุ่งมานะ มุ่งมั่นและทุ่มเท รักในอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนและอำเภอปะคำ มาโดยตลอด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาหัวมันสำปะหลังและพืชสวนในการเกษตรให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชน โดยจะมีกิจกรรมประกวดหัวมันใหญ่ และประกวดพืชผลด้านการเกษตรชุมชน ซึ่งแต่ละปีมีเกษตรกรสนใจส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวเกษตรกร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ (บุญมันวันเกษตรกร)

ภาคกลางวัน
กิจกรรมในงาน ชมตลาดพืชผลด้านการเกษตร การประกวดหัวมันสำปะหลังใหญ่ยักษ์ประเภท 1 ปี และ 2 ปี รวมถึงการประกวดผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ข้าวโพด มะละกอ ลำใย กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า มะขาม ข้าวโพด ขนุนและอื่นๆอีกหลายรายการ พร้อมจำหน่ายสินค้าเกษตรมากมายของเกษตรกร การแสดงสินค้าชุมชน ร้านค้าเกษตร ห้างร้านมากมาย ด้านบันเทิง สวนสนุก วงดนตรีลำซิ่งวงใหญ่ตลอดทั้งวัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีบุญหัวมันใหญ่ (บุญมันวันเกษตรกร)

ภาคกลางคืน
ชมสวนสนุก มวยดัง หมอลำวงดังวงใหญ่ คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ตศิล โต้ลมหนาวซอดแจ้ง (ชมฟรี)
ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

สอบถามเพิ่มเติมที่
082-244-3390 ผู้ใหญ่บุญเพ็ง สีมาโลฤทธิ์
061-148-1699 ผู้ใหญ่บุญสี ศรีญา

https://www.facebook.com/BanPlumPhathna

comments