BananamaxTV -ไปซื้อลูกชิ้นที่บุรีรัมย์

0 409

วันที่31 ธันวาคม 2014ผมแค่เดินทางเข้าเมืองเพื่อไปซื้อลูกช­ิ้นเพื่อมาทอดกิน เท่านั้นเองแต่กลับมีเหตุให้ผมต้องอยู่ร่ว­มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีเก่ากว่าที่นี­่

วันที่31 ธันวาคม 2014ผมแค่เดินทางเข้าเมืองเพื่อไปซื้อลูกช­ิ้นเพื่อมาทอดกิน เท่านั้นเองแต่กลับมีเหตุให้ผมต้องอยู่ร่ว­มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีเก่ากว่าที่นี­่

comments