ทำดีต้องบอกต่อ อาสาปลูกป่า คืนความชุ่มชื้นป่าภูเขาไฟกระโดง

0 490

อาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศพื้นที่ป่าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

อาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศพื้นที่ป่าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา พระสงฆ์ ชมรมประโคนชัยโฟโต้ ชมรมคนรักการถ่ายภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงาน Buriramguru.com ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก อสม. กว่า 70 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นโพธิ์ ต้นไทร ตะขบ หว้า จำนวน 50 ต้น บริเวณ ลำธารภูกระโดง บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บนพื้นที่ป่าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

63562_n99620_n7414967_o20191092_n188282354_n839022769_nDSC08463DSC08501DSC08507นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมเก็บขยะ สร้างฝายชะลอน้ำ และการบวชป่า วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งการสร้างฝายก็จะช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขาดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้ เพื่อผืนป่าแห่งนี้จะได้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไป

1426_n2388_n3697_n05508_n7011_n12164_n12645_n20080_n52729_nการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ดินและป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

comments