430 ผีน้อยกลับไทย 3 รายต้องสงสัยติดเชื้อ

0 554

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19) เปิดเผยว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พบผู้โดยสารเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จำนวน 3 รายดังนี้

          1. จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ป่วยชาย อายุ 22 ปี มากับสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบิน XW 145 จาก เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น มีไข้ ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

          2. จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่วยหญิง อายุ 28 ปี มากับ เที่ยวบินสายการบินนกสกู๊ต XW 145 จากเมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น มีไข้ ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

          3.จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยชายชาวจีน อายุ 24 ปี เป็นผู้โดยสารขาออกและยังไม่มีบัตรโดยสาร ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

          จากรายงานตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่เมื่อวาน ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ มีผู้โดยสารเข้าทั้งหมด 852 คนในจำนวนนี้ เป็นผู้โดยสารถูกส่งกลับเพราะอยู่เกินระยะเวลาวีซ่า จำนวน 430 คนโดยมีผู้โดยสารที่ถูกกักตัวเนื่องจากต้องสงสัยตามเกณฑ์มีจำนวน 21 คน

          นอกจากนั้นยังมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาได้เดินทางต่อไปยังภูมิลำเนา 67 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่เดินทางไปมากที่สุดตามลำดับ คืออุดรธานี นครราชสีมา เชียงราย ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานครและ สกลนคร

comments