จดหมายเหตุรายวัน

พ.ค. 14, 2019

คนบุรีรัมย์มีน้ำใจ ! พลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงินนักกีฬาได้ แจ้งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย…

เช้าวันนี้ (14 พ.ค.62) ได้รับรายงานว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จ.บุรีรัมย์ เก็บกระเป๋าเงินของนักกีฬาที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

“โนนดินแดงบ้านเรา” ชนะเลิศโครงการต้นแบบชุมชนปลอดขยะ

ชุมชนหมู่ 4 โนนดินแดง เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ตั้งแต่การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ