‘เพื่อนใจคลายทุกข์’ เปลี่ยนโควิด-19 จากเศร้าเป็นสุข

0 317

สารพัดคำถามและความกังวลที่กัดกร่อนหัวใจ ทำให้คนมากมายต้องจมจ่อมอยู่กับความทุกข์ จนน่ากังวลว่ากว่าโควิด-19 จะหายไป คนไทยคงสุขภาพจิตเสียกันไปหลายราย

ในสถานพยาบาลต่างๆ มีแผนกและที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต สำหรับในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ก็มี รพ.จิตเวชนครราชสีมา ที่ทำงานเชิงรุก 2 ช่องทาง เป็นที่ปรึกษาช่วยคลายทุกข์ใจ ป้องกันผลกระทบจากภัยแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยสายด่วน หมายเลข 06 1023 5151, 0 4423 3999 และแอพพลิเคชั่นไลน์ แบ่งเป็นแพคเกจ 6 บริการย่อยที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น ความรู้การดูแลอารมณ์จิตใจ การสแกนความเครียด ความกังวลอัตโนมัติ พร้อมบริการแช็ตพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงง่ายเพียงสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

info สายด่วน-crop

ระบบบริการดังกล่าว ดำเนินการ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การเปิดสายด่วน 2 หมายเลข คือ 06 1023 5151 และหมายเลข 0 4423 3999 โดยจัดผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทั่วไป รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ในช่วงแรกนี้จะให้บริการในวันและเวลาราชการก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่บริการทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรูปแบบที่ 2 คือแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จัดทำเป็นแพคเกจบริการออนไลน์ เพียงใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR code) ก็จะเข้าสู่ระบบบริการและเป็นเพื่อนกันทันที แพคเกจนี้มี 6 บริการย่อย ประกอบด้วย 1.แบบประเมินความกังวลใจต่อไวรัสโควิด-19

2.แบบประเมินความเครียดตนเอง มีคำถามสั้นๆ อย่างละ 5 ข้อ สามารถประเมินออนไลน์และรู้ผลทันที พร้อมด้วยคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความเครียดหรือความกังวลในขณะนั้น

3.ชุดความรู้การดูแลสุขภาพจิต เช่นวิธีจัดการกับความเครียด การจัดการอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า เบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

4.พบผู้เชี่ยวชาญ เป็นบริการแชทออนไลน์ ประชาชนสามารถพิมพ์ข้อความปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ทันที

5.การรับบริการที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯในช่วงโควิด-19

และ 6. สถานการณ์การเจ็บป่วยโรคโควิด-19 ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบดูแลรักษาในพื้นที่ ประชาชนที่สนใจหรือต้องการใช้บริการ สแกนคิวอาร์โค๊ด

comments