ไหว้ขอพรศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

0 106

ไหว้ขอพรศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ การดูแลจิตใจเราให้สดชื่นหนึ่งในนั้นคือการไหว้พระขอพร ทำให้ใจสงบ วันนี้มีหนึ่งสถานที่ที่ชาวบุรีรัมย์นับถือศรัทธาและกราบไหว้ในโอกาสต่างๆมาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาชมความสวยงามพร้อมสักการะ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบุรีรัมย์นับถือศรัทธาและมีมากราบไหว้ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี เดิมเป็นศาลขนาดเล็ก จึงได้รื้อและก่อสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ ปี 2548 -2550 ให้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบุรีรัมย์อย่างชัดเจน ความแปลกประการหนึ่งคือ เสาหลักเมืองบุรีรัมย์ที่ปรากฏ มีอยู่ 2 ต้น มีข้อสันนิษฐานว่า เสาต้นที่ 1 (ต้นเอียง) เป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อสร้างเมืองแปะ ส่วนเสาหลักเมืองต้นที่ 2 น่าจะเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อมีฐานะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างใกล้ชิดติดกันลักษณะของศาลหลักเมืองจะเป็นองค์ปรางค์มียอดทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นประดับกลีบขนุนและเทพประจำทิศ เพื่อปกป้องรักษาทิศต่าง ๆ องค์เรืองธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระหลักเมืองชักมุมออกทั้ง 4 ด้าน อันเป็นความหมายถึงการกระจายความเป็นหลักฐานความมั่นคงออกไปทั้ง 4 ทิศส่วนยอดศาลพระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวเป็นสเตนกลาสประดับทอง เพื่อนำแสงเข้าสู่หลักเมือง ภายในตัวศาลได้ตั้งเสาหลักเมืองตรงกลางองค์ปรางค์ พร้อมกับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเสื้อเมือง เทพารักษ์ และพระทรงเมือง เพื่อมาปกปักษ์รักษาคุ้มครอง ป้องกัน ให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข#buriramguru#เที่ยวบุรีรัมย์#ใหว้พระบุรีรัมย์

comments