ให้ชาวนาระวังจะตกเป็นเหยื่อถูกลวงให้ซื้อปุ๋ย

0 423

นายสุทธศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ เนื่องจากขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ้างเป็นบริษัทจำหน่ายปุ๋ยเชิญชวนเกษตรกรในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ซื้อปุ๋ยในราคาถูก โดยต้องเสียค่าสมัครคนละ 200 บาท ซึ่งหลังจากสมัครแล้วจะส่งปุ๋ยมาให้ในภายหลัง

บุรีรัมย์ * นายสุทธศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ เนื่องจากขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ้างเป็นบริษัทจำหน่ายปุ๋ยเชิญชวนเกษตรกรในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ซื้อปุ๋ยในราคาถูก โดยต้องเสียค่าสมัครคนละ 200 บาท ซึ่งหลังจากสมัครแล้วจะส่งปุ๋ยมาให้ในภายหลัง

โดยแก๊งดังกล่าวจะพูดจาหว่านล้อมเสนอขายปุ๋ยให้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากกว่าครึ่ง เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหลงเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการหลอกลวงเกษตรกรและประ ชาชน ทางจังหวัดจึงได้ประสานขอความร่วมมือกับผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ แจ้งให้สถานีตำรวจทุกแห่งและนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ขอให้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรหลงเชื่อและ ตกเป็นเหยื่อ หากเกษตรกร ชาวนา และประชาชน พบเห็นการกระทำของคนกลุ่มนี้ให้แจ้งได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตำรวจในท้องที่ เพื่อจะได้ไปตรวจสอบดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด.

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/tpd/1955245