โควิดวันนี้ ยอดดับยังต่ำกว่าร้อย ติดเชื้อใหม่ 9,742 ราย หายป่วย 10,182 ราย

0 143

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 รวม 9,742 ราย

ผู้ป่วยสะสม 1,812,268 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,182 ราย หายป่วยสะสม 1,693,203 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,803 ราย เสียชีวิต 74 ราย