โควิดวันนี้ ติดเชื้อเสียชีวิต 217 ราย ป่วยใหม่พุ่ง 22,086 ราย

0 356

วันที่ 14 ส.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 22,086 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 21,816 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย หายป่วยสะสม 616,458 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 856,412 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 217 ราย กำลังรักษา 210,376 ราย ทั้งนี้ หายป่วยสะสม 640,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)