โควิดวันนี้ ติดเชื้อลดลงเหลือ 12,583 ราย ดับเพิ่ม 132 ศพ หายป่วยอีก 16,304 ราย

0 135

วันนี้ (13 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 12,583 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 12,420 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 163 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 132 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 12 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,365,893 ราย เสียชีวิตสะสม 14,391 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,394,756 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,485 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 16,304 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,220,732 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 12 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,248,377 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 132,113 ราย

ภาพปก : https://www.bloomberg.com