แม่ลูกอ่อนมีเฮ! รัฐจ่ายเพิ่ม 600 บาท/เดือน

87

รัฐอนุมัติงบต่อเนื่อง!!อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-จนถึง 3 ขวบ ให้เดือนละ 600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ในโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,437 ล้านบาท

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลเคยมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ยากไร้รายละ 400 บาท และได้มีการขยายระยะเวลาให้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมขยายวงเงินเป็นรายละ 600 บาท หลังจากนั้นได้เห็นชอบขยายรายละเอียด ให้ช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองระบบการประกันสังคมและมีรายได้น้อยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,571 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณ อนุมัติวงเงิน 1,437 ล้านบาท รัฐบาลหวังว่า จะทำให้เด็กในวัยดังกล่าวมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไป

cr. : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้