บุรีรัมย์นำทีมจัดการแข่งขันเรือยาว อ.สตึก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

0 767

รอง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์นำทีมจัดการแข่งขันเรือยาว อ.สตึก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดูสถานที่จัดงานบุญประเพณีแข่งเรือ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยจังหวัดบุรีรัมย์จะส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สู่การร่วมมือพัฒนาจังหวัด หมู่บ้านตามแนวชายแดนไปพร้อมกันแบบคู่ขนาน

รอง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์นำทีมจัดการแข่งขันเรือยาว อ.สตึก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดูสถานที่จัดงานบุญประเพณีแข่งเรือ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยจังหวัดบุรีรัมย์จะส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สู่การร่วมมือพัฒนาจังหวัด หมู่บ้านตามแนวชายแดนไปพร้อมกันแบบคู่ขนาน

วันนี้ (20 ก.ย.57) นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะทีมงานจัดการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 1.) นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก 2.) นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอกระสัง 3.) พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย กัมพูชา ประจำพื้นที่ 2 4.) นายพจน์ จิตตริยพงศ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ 5.) นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6.) นายประยูร สุภาศัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง 7.) นายสวรรค์ สายบุตร กำนันตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง 8.) นายธนสาร เยียมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก 9.) นายประจวบ วงษ์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก และ 10.) นายดำรง โค่นถอน ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชุม ดูสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดอุดรมีชัย ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายซาน วรรณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และนายวาด ปาราณีน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ให้การต้อนรับ และนำชมสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึงพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดบุรีรัมย์

1094089_374878589335122_3964754020739526372_o 1557141_374879986001649_7376728435756001495_o 10011553_374879152668399_4737551546711164092_o 10494461_374878752668439_172769506495502005_o 10628926_374879552668359_6927124728882266565_o 10658802_374879882668326_9037368888478025209_o 10658990_374878686001779_3567268133865418019_o

โดยในที่ประชุมสรุปว่า จังหวัดอุดรมีชัย มีกำหนดจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงสะเนาว์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย โดยมีกิจกรรมการแข่งเรือ มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งในวันนั้น พล.อ.ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย จะไปเป็นประธานเปิดงาน โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะส่งเรือยาว ขนาด 22 ฝีพาย จำนวน 1 ทีม จากอำเภอสตึก และเรือยาว ขนาด 6 ฝีพาย จำนวน 1 ทีม จากอำเภอกระสัง เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งนำสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ไปจำหน่ายในงานด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เป็นนิมิตรหมายอันดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณี ของจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้ หรือชนะ แต่สิ่งที่ได้คือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ประชาชนทั้ง 2 จังหวัดโดยใช้กีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน ตามแนวชายแดนร่วมกันเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป ของบุรีรัมย์อีกด้วย

เช่นเดียวกันกับ นายซาน วรรณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า การตอบรับของจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายไทย และฝ่ายกัมพูชามีแนวคิดที่นำประเพณี วัฒธรรม กีฬาพื้นบ้าน ที่คล้ายกันเป็นสื่อกลางกระชับความสัมพันธ์ของคนทั้งสองประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประชาชนชาวกัมพูชาให้ความสนใจไปเที่ยวชมงานมากกว่า 60,000 คน ซึ่งในระหว่างการจัดงานทางจังหวัดอุดรมีชัย จะอำนวยความสะดวกให้กับคณะของบุรีรัมย์ตลอดการจัดงาน โดยจะประสานด่านตรวจคนเข้าเมือง การเดินทางไปยังจุดการแข่งขัน ที่พัก รวมถึงเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ด้วย ซึ่งทางจังหวัดอุดรมีชัย จะส่งเรือไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน

 

ภาพและข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments