เส้นทางเลี่ยงการแข่งขันวิ่งมาราธอน 2020

0 1,797

เนื่องด้วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 63 นี้ จ.บุรีรัมย์ได้มีกำหนดจัดการแข่งขัน Buriram Marathon 2020 เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางและเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้รถ-ใช้ถนน ทีมงานได้รวบรวมเส้นทางในการเลี่ยงการแข่งขันดังกล่าว

เส้นทางการจราจร วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 03.00 น.

เส้นทางการจราจร วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเวลา 03.00 น.

เส้นทางเลี่ยง วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เส้นทางการจราจรและการปิดกั้นเส้นทาง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และบริเวณใกล้เคียง

ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์