เลื่อนจัดวิ่ง “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2021” หลบโควิด

0 213

โควิดพ่นพิษงานวิ่ง “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2021” บอร์ดจัดการแข่งขันเคาะเลื่อนจากวันที่ 14 มี.ค.64 เป็นวันที่ 27 มิ.ย.64 แทน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2021” ที่กรุงเทพฯ โดย ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และไทยแลนด์ไตรลีก ได้เห็นชอบให้เลื่อนวันจัดแข่งขัน จากเดิมวันที่ 14 มี.ค.2564 เป็นวันที่ 27 มิ.ย.2564 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้แข่งขัน ผู้ที่จะมาร่วมงานและประชาชนทั่วไป

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ผ่านมารัฐบาลมีประกาศคำสั่งและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการเดินทางข้ามจังหวัดและงดกิจกรรมที่มีผู้เข้ากิจกรรมเป็นจำนวนมาก

“ถึงแม้หลายภาคส่วนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขดำเนินไปได้ควบคู่กัน แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่า การจัดกิจกรรมในระดับที่มีคนเข้ามามีส่วนรวมจำนวนมากอย่างจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนยังคงมีอัตราเสี่ยงในการแพร่เชื้อในระดับสูงอยู่”

ในส่วนของผู้ที่สมัครการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน ไปแล้ว สามารถเลือกวันแข่งขันได้ 2 แนวทาง โดยทางเลือกที่ 1 สามารถเข้าร่วมแข่งขันอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน ปี 2564 วันที่ 27 มิ.ย.นี้ ส่วนทางเลือกที่ 2 สามารถเข้าร่วมแข่งขันอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน ปี 2565 ในวันที่ 13 มี.ค.2565

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ททท.ได้ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกวันแข่งขัน ภายในวันที่ 28 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น. (เวลาประเทศไทย) หากใครไม่ได้ทำการลงทะเบียนภายในวัน-เวลาดังกล่าว ระบบจะดำเนินการใส่ชื่อของผู้แข่งขันท่านนั้นในการแข่งขันวันที่ 27 มิ.ย.2564 โดยอัตโนมัติ

ขอบคุณ : กรุงเทพธุรกิจ