เผย 23 โรงพยาบาลรัฐในบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

0 422

-Advertisement-

นายธีรพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 26 แห่ง

ภาพจาก : ไทยรัฐ
เพิ่มเพื่อน

จากการประเมิน ผลปรากฏว่าสถานพยาบาลรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation ) ทั้งหมด 23 แห่ง จาก 26 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน 21 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง

ส่วนของที่เหลืออีก 3 แห่งนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนและสังกัดหน่วยงานราชการอื่นๆที่ยังอยู่ในระหว่าการพัฒนาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

เกร็ดความรู้
Hospital Accreditation (HAคือกลไกประเมิน เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กร เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

comments