เปิด 5 ขั้นตอนลงทะเบียน “กู้เงินฉุกเฉิน” ธนาคารออมสิน

0 546

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563 )

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
 • นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • E-mail (ถ้ามี)
 • อาชีพ
 • รายได้
 • ผลกระทบ
 • เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)

 1. ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 
 2. คลิก“ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” 
 3. จากนั้นจะขึ้นว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลา 36 งวด ให้คลิกค่าหน้านัดไป
 4. ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ ลูกค้า
 • นามสกุล 
 • โทรศัพท์มือถือ
 • E-mail (ถ้ามี)
 • อาชีพ
 • รายได้
 • ผลกระทบ
 1. สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน

comments