เทศบาลบุรีรัมย์ ระดมลอกท่อ เปิดทางน้ำ รับมือพายุฝน ป้องกันน้ำท่วมเมือง

0 149

สยามรัฐรายงาน – (30 ส.ค.64) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พลรัมย์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายบุญส่ง สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้ระดมเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมรถดูดโคลน เข้าทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามถนน ที่บริเวณแสนสุข ชุมชนตลาด บขส. และถนน ตรอก ซอย ในชุมชนบุลำดวนเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเกิดการอุดตัน ทั้งจากเศษดิน ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จำนวนมากอุดตัน กีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะตามท่อบนถนน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะฝนตกหนักมักเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ

https://siamrath.co.th/n/275964

ทางเทศบาลฯ จึงได้นำรถดูดโคลนมาดูดเอาเศษดิน ขยะ และสิ่งปฏิกูล จำนวนมากอุดตันท่อขวางทางระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ก่อนจะไหลไปตามเส้นทางระบายน้ำ และลำคลองต่างๆ ต่อไป เพื่อรับมือช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งอุดตัน กีดขวางเปิดทางน้ำ อาจทำให้น้ำทะลักล้นถนน เข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างได้

นอกจากนี้ ยังได้เก็บกวาดขยะ ตามถนน ตรอก ซอย และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่สองข้างทางถนน เป็นจำนวนมาก เพื่อความสะอาด และความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

https://siamrath.co.th/n/275964

นายสกล กล่าวว่า นอกจากทางเทศบาลฯ ได้ระดมเครื่องจักร ทำการดูดโคลน ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ แล้ว ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลตามถนนและแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำเน่าเสียก่อมลภาวะแล้ว ยังจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเป็นปัญหาต่อการไหลของน้ำ ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมถนน และบ้านเรือนของประชาชนได้

พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้อง ประชาชนทั้ง 18 ชุมชน ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งของ เศษขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่อน้ำอุดตัน

ขอบคุณภาพ/ข่าวจาก : สยามรัฐ