เตรียมเปิด 3 หมู่บ้านพื้นที่ควบคุมบุรีรัมย์ หลังไม่พบการแพร่กระจายเชื้อเพิ่ม

0 276

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมเปิด 3 หมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดเป็นพื้นที่ควบคุมให้ใช้ชีวิตตามปกติ หลังไม่พบการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มและประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี แต่ยังต้องคุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ขณะทั้งจังหวัดมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องกักตัวที่บ้านกว่า 30,000 คน

(8 เม.ย.63) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทั้งร่วมหารือแนวทางมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อด้วย ซึ่งพบว่าทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ทำให้ไม่มียอดผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น ยังอยู่ที่ 13 รายเท่าเดิม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อยังได้มีการหารือ เกี่ยวกับการพิจารณาเปิดพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหัวถนน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด, หมู่ 7 บ้านตากอง และหมู่ 12 บ้านสระกลาง ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย ที่มีมติสั่งปิดเป็นพื้นที่ควบคุมก่อนหน้านี้เป็นเวลา 14 วันเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดของเชื้อ ซึ่งขณะนี้ก็ไม่พบการกระจายเชื้อในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านเพิ่มและประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้นหากครบตามกำหนด 14 วัน ก็จะพิจารณาเปิดพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ แต่ประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด จะต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ทั้งจังหวัดมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วันกว่า 30,000 คน

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น และประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งเมื่อออกนอกบริเวณบ้าน และให้เว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและจะเอาชนะเชื้อโควิด-19 ให้หมดไปจากบุรีรัมย์

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

comments