เช็กเงื่อนไข “เราชนะ” เยียวยาโควิดรอบ2 แจก 3,500 บาท 2 เดือน ใครได้แน่ ใครถูกตัดสิทธิ ใครบ้างต้องลงทะเบียน

0 114

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบโครงการ “เราชนะ” ให้เงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ คนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 นั้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงเงื่อนไข รายละเอียดของโครงการเราชนะ ว่าครม.อนุมัติแล้ว สัปดาห์นี้จะกำหนดรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจน จากนั้นนำเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุงบประมาณที่ใช้ได้อย่างแน่ชัด ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับสิิทธินี้คาดว่าใกล้เคียง 40 ล้านคน โดยคาดการณ์จากตัวเลขการเยียวครั้งโควิด-19 รอบแรก
 

  • ได้คนละครึ่งแล้ว ยังมีสิทธิรับเงิน “เราชนะ” หรือไม่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบายว่า ขณะนี้ตัวเลขของผู้ที่จะได้รับสิทธิยังไม่นิ่งแต่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว โดยผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ ทางรัฐบาลมีระบบในการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ กลุ่มที่ได้รับแน่ๆ คือกลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เกษตรกร ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวอย่างอื่น

  • เคยได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน หมายความว่าจะได้รับเงินเราชนะ แน่นอน ใช่หรือไม่

กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า แม้นำฐานข้อมูลเก่าที่ประชาชนเคยลงทะเบียนรับสิทธิเราไม่ทิ้งกันมาเป็นฐานข้อมูลเราชนะ แต่กลุ่มนี้จะมีบางคนที่ระบบเอไอคัดกรองออก โดยพิจารณาหลายองค์ประกอบ หากว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยา คนไม่ควรได้ ไม่ถูกเลิกจ้าง บางคนก็ต้องถูกคัดออก

  • กลุ่มได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 3,500 บาท 2 งวดในโครงการนี้หรือไม่

กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า โครงการนี้คิดจากฐานข้อมูลคนไทยทั้งประเทศ ว่าคนสมควรได้ กลุ่มได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รวมในส่วนนี้ กลุ่มเกษตรกรก็เช่นกันจะรวมในโครงการเราชนะ คราวนี้ไม่แยก

  • ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือไม่

รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน คนที่อยู่ในฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียน เราเอาฐานข้อมูลเก่ามาใช้ เช่นฐานข้อมูลเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลคนละครึ่ง แต่เบื้องต้นกลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรไปรอบที่แล้วประมาณ 7 ล้านคนจะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะข้อมูลไม่ได้อยู๋ในระบบที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันเราชนะ

พร้อมย้ำว่าไม่ต้องกังวล การลงทะเบียนในเราชนะ ไม่ต้องแย่งสิทธิแบบมาลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเหมือนคนละครึ่ง เพราะโครงการนี้จุดประสงค์เยียวยาทุกคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นใครผ่านเกณฑ์คัดกรอง จะได้รับสิทธิทันที เมื่อไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนก็ตัดปัญหาเรื่องระบบการลงทะเบียนที่อาจมีปัญหาออกไปได้ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า โครงการนี้คิดมาเพื่อคนที่ควรได้ทั้งประเทศ เอาคนทั้งประเทศเป็นฐาน ใครไม่ควรได้คัดออก ที่เหลือได้หมดถ้าเคยอยู่ในระบบไหน ที่รัฐมีข้อมูล ไม่ต้องเดือดร้อนมาทำอะไร อย่างคนที่ถือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับอัตโนมัติ บางคนมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เมื่อระบบคัดกรองว่าเข้าเกณฑ์โครงการเราชนะ กลุ่มนี้อาจได้เงินโอนผ่านแอปฯเลยก็ได้

อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนเรื่องระบบอีกครั้ง ในสัปดาห์นี้จะเร่งดำเนินการเพื่อนำเข้าครม.ครั้งหน้า  

  • ใครบ้างที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ

กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ลูกจ้างที่อยู่ระบบประกันสังคมดูแล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ( ยกเว้นมาตรา 39 แ ละมาตรา 40 ) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ไม่ถูกเลิกจ้าง  หรือผู้มีรายได้สูง หรือผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ กรณีรายได้ต้องกำหนดฐานเงินเดือนประกอบกับเงินฝากด้วย 

อย่างไรก็ตามเหล่านี้เป็นเงื่อนไข รายละเอียดเบื้องต้น สัปดาห์หน้า ทันทีที่ครม.อนุมัติในรายละเอียด หลังวันที่ 19 มกราคม จะเริ่มดำเนินการโครงการ เพื่อโอนเงินงวดแรก 3,500 บาท ให้มีมีสิทธิได้ภายในปลายเดือนมกราคม หรืออย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

PPTV36

comments