เกณฑ์ทหารบุรีรัมย์2562 อำเภอใหนไปวันใหน

0 3,709

สถานที่ตรวจคัดเลือกวันไปคัดเลือก

วัน เวลา สถานที่ตรวจเลือกฯ จะระบุในหมายเรียกฯ สด.35 ที่ตนเองไปรับมาจากสัสดีอำเภอหรือเขต ซึ่งจะต้องนำไปแสดงในวันเกณฑ์ทหาร โดยทุกคนที่เข้าเกณฑ์🌀 จะต้องมีหลักฐานเหมือนกัน 🌀ดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ใบสำคัญ สด.9
3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35

หรือติดต่อ  สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์

comments