อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

0 381

ทต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ตามสถานที่ราชการ แหล่งชุมชน สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด และบ้านเรือนของประชาชน เพื่อสร้างความความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

เมื่อวันที่ 7เม.ย.63 ที่โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล(ทต.)ห้วยหิน อ.หนองหงส์ เข้ามาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆของโรงเรียน ทั้งอาคารเรียน ห้องพักครู บ้านพักครู โรงครัว ห้องสุขา สนามกีฬา ถนนและจุดเสี่ยงต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยได้นำถังฉีดน้ำมาดัดแปลงเป็นถังฉีดพ่น และนำรถไถนาที่บรรทุกถังฉีดพ่นปุ๋ยน้ำสำหรับฉีดแปลงไร่อ้อย มาดัดแปลงเป็นถังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตระเวนฉีดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการทุ่นแรง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาสูงแทน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล(ทต.)ห้วยหิน อ.หนองหงส์ ยังได้ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการ แหล่งชุมชนต่างๆที่มีประชาชนพลุกพล่าน ทั้งสวนสาธารณะ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ศาลาประชามคมหมู่บ้าน และบ้านเรือนของประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้านของ ต.ห้วยหิน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

โดยทาง ทต.ห้วยหิน ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ทั้ง 19 หมู่บ้าน ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยขอความร่วมมือกับประชาชน หากพบว่ามีชาวต่างชาติ หรือบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้เข้าไปดำเนินการตรวจคัดกรอง รวมถึงหากประชาชนรายใด ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อกันการป่วยติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ในการทำงานนอกบ้าน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ป่วย คนชรา ควรอยู่กับบ้าน ส่วนผู้ที่มีภารกิจนอกบ้าน ให้เว้นระยะห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกนอกบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านควรทำความสะอาดร่างกาย เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่บุคคลภายในบ้าน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

comments