อย.อนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 9 ราย เตรียมเปิดยื่นเรื่องส่วนภูมิภาค

0 45

อย.อนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 9 ราย รอพิจารณาอีก 2 ราย สั่งใช้ในผู้ป่วยแล้วกว่า 400 ขวด เล็งเพิ่มช่องทางยื่นอนุญาตที่สสจ.เริ่มธ.ค.62 เผยรายงานผลข้างเคียงไม่รุนแรง 

เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 62) ได้รับรายงาน จากอย.ว่าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาไปแล้ว 9 ราย ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มหาวิทยาลัยรังสิต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รพ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์ซึ่งร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมการแพทย์โดยจะปลูกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา 2 ราย คือ สภาเกษตรกรลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปลูกที่นครราชสีมา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่าระบบการอนุญาตการปลูก ได้อนุญาตผู้ปลูกแล้ว 9 ราย อนุญาตให้สกัด 11 ราย จำหน่าย 368 ราย ครอบครอง 21 ราย นำเข้า 3 ราย รวมทั้งสิ้น 412 ราย  ผลิตรวม 31,442 ขวด แยกเป็นของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 24,091 ขวด และ อภ. จำนวน 7,351 ขวด และแผนไทย ผลิตรวม 14,580 ซอง เป็นตำรับทำลายพระสุเมรู 9,630 วอง และสุขไศยาศน์ 4,950 ซอง และน้ำมันกัญชาสูตรเดชา 14,450 ขวด

-Advertisement-

อย่างไรก็ตาม ในเดือน ธ.ค.2562 จะมีการเพิ่มช่องทางในส่วนภูมิภาค  โดยให้สามารถรับคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และให้สสจ.เป็นผ็ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ ก่อนส่งเรื่องมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯในการอนุญาต

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

comments