อย.อนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 9 ราย เตรียมเปิดยื่นเรื่องส่วนภูมิภาค

0 494

อย.อนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 9 ราย รอพิจารณาอีก 2 ราย สั่งใช้ในผู้ป่วยแล้วกว่า 400 ขวด เล็งเพิ่มช่องทางยื่นอนุญาตที่สสจ.เริ่มธ.ค.62 เผยรายงานผลข้างเคียงไม่รุนแรง 

เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 62) ได้รับรายงาน จากอย.ว่าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาไปแล้ว 9 ราย ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มหาวิทยาลัยรังสิต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รพ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์ซึ่งร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมการแพทย์โดยจะปลูกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา 2 ราย คือ สภาเกษตรกรลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปลูกที่นครราชสีมา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่าระบบการอนุญาตการปลูก ได้อนุญาตผู้ปลูกแล้ว 9 ราย อนุญาตให้สกัด 11 ราย จำหน่าย 368 ราย ครอบครอง 21 ราย นำเข้า 3 ราย รวมทั้งสิ้น 412 ราย  ผลิตรวม 31,442 ขวด แยกเป็นของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 24,091 ขวด และ อภ. จำนวน 7,351 ขวด และแผนไทย ผลิตรวม 14,580 ซอง เป็นตำรับทำลายพระสุเมรู 9,630 วอง และสุขไศยาศน์ 4,950 ซอง และน้ำมันกัญชาสูตรเดชา 14,450 ขวด

อย่างไรก็ตาม ในเดือน ธ.ค.2562 จะมีการเพิ่มช่องทางในส่วนภูมิภาค  โดยให้สามารถรับคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และให้สสจ.เป็นผ็ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ ก่อนส่งเรื่องมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯในการอนุญาต

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

comments