ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2563

0 49

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 2 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine ทำให้ยอดป่วยสะสม 3,643 ราย รักษาหายวันนี้ 3 ราย รวม 3,457 ราย เสียชีวิตรวม 59 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 127 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา 1 ราย และสวีเดน 1 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่รายแรก เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเป็นชายไทยอายุ 22 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เข้าพัก State Quarantine ใน จ.ชลบุรี  

รายที่ 2 เดินทางกลับจากสวีเดน เป็นชายไทยอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป  เข้าพัก Oganizational Quarantine ใน กทม.

อ่านข่าว : ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกแตะ 38 ล้านคน เสียชีวิตต่อวันเกิน 3,000 ราย

comments