ล็อกดาวน์กรุงเทพ และ 9จว. คุมเข้ม ห้ามกินในร้าน ห้ามรวมกลุ่ม ปิดแคมป์

0 305

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

มีผลในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร
2. จ.นครปฐม
3. จ.นนทบุรี
4. จ.ปทุมธานี
5. จ.สมุทรปราการ
6. จ.สมุทรสาคร
7. จ.นราธิวาส
8. จ.ปัตตานี
9. จ.ยะลา
10. จ.สงขลา

ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติโดยสรุป มีดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง หยุดทำงานก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว
2. ร้านอาหารทุกประเภท ทั้งในห้างและนอกห้าง ห้ามนั่งในร้าน ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
3. ห้างฯ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึง 21.00 น. งดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร
4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม การสัมมนา และจัดเลี้ยง
5. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค
6. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าฯ อาจสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว
7. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในเส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และ กรุงเทพ-ปริมณฑล
8. งดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม สังสรรค์ จัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม

มีผลต้ังแต่ 28 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการล็อกดาวน์ หรือปิดเมืองที่ผ่านมานััน จะเป็นการตัดการคมนาคมสาธารณะทั้งหมด บริษัท ห้างร้าน สถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันถูกปิดหมด ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา เปิดทำการได้

ที่มา https://medias.thansettakij.com/pdf/2021/1624728017.pdf