ลอยกระทง ยุคโควิด งดพลุ โคม ประทัด วอนร่วมแต่งชุดไทยกัน

0 190

ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศปก.ศบค.เปิดเผย ความชัดเจนเรื่องการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เน้นย้ำแนวทางมาตรการจัดงานดังกล่าว โดยห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจรทางน้ำและทางบกให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง และที่สำคัญคือการขอความร่วมมือจากผู้จัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

โดยได้ส่งเสริมให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณี ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่นในการทำกระทง เพื่อรักษาและป้องกันพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงาน ใช้กระทงหนึ่งใบตามแนวทาง หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง หนึ่งหน่วยงานหนึ่งกระทง ที่เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและลดปริมาณขยะ

ส่วนการจัดกิจกรรมการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น ก็ขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอให้มีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมลอยกระทง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญด้วย

โดยผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค จะต้องสวมกากอนามัยตลอดเวลา และควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ทั้งต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเข้มเข้มมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่วนผู้เข้าร่วมจะต้องมีความเข้มงวดในการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมต่างๆ และสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือคิวอาร์โค้ดของงานทุกครั้งที่เข้าและออกด้วย

ที่มา : ข่าวสด