รู้ไว้ใช่เรื่องผิด! แจ้งครอบครองกัญชา เพื่อการแพทย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง!

0 826
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

📢📢สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งครอบครองกัญชา
เพื่อการแพทย์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 📄📄 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2.แบบฟอร์มบันทึกการครอบครอง,
3.ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ป่วย 
4.ภาพถ่ายกัญชาที่มีไว้ครอบครอง
เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว นำมายื่นที่จุดรับแจ้งในงาน 
ทางผู้จัดฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดดำเนินการ

มาร่วมแสดงพลังกัญ ในงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” 
19-21 เม.ย. 62 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
จังหวัด บุรีรัมย์

#PanBuriram #พันธ์ุบุรีรัมย์

comments