รวยเฉียดพันล้าน! เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เนวิน-กรุณา ชิดชอบ”

0 426

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น รายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งกรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563

ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ ยังไม่มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายก อบจ.บุรีรัมย์ คนใหม่ แต่มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางกรุณา ชิดชอบ (ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ) กรณีพ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563

โดย นางกรุณา แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 736,783,634 บาท แบ่งเป็น  เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 7,804,736 บาท เงินลงทุน 139,263,701 บาท ที่ดิน รวม 47 แปลง (พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ ) มูลค่า500,057,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,954,363 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 35,070,000 บาท มีหนี้สิน 14,959 บาท  ระบุว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี

แจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 24,792,820 บาท เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า 9,689,285 บาท ให้เช่าทรัพย์สิน บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 13,695,473 บาท ให้เช่าทรัพย์สินอื่น 134,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้ซักรีด หรือย้อมสี 981,120 บาท ดอกเบี้ยและเงินส่วนแบ่งกำไรที่จากหน่วยลงทุน 12,940 บาท รายได้อื่น 279,601 บาท มีรายจ่ายรวม 14,120,258 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิต 1,389,844 บาท ต้นทุนการให้บริการ 12,730,413 บาท

ส่วนนายเนวิน แจ้งมีทรัพย์สิน 259,116,335 บาท ได้แก่ เงินสด 1,500,000 ล้านบาท เงินฝาก 5,375,058 บาท เงินลงทุน 27,573,500 บาท ที่ดิน 31 แปลง  (ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ) มูลค่า 194,072,850 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บาท ทรัพย์สินอื่น 24.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,921 บาท ระบุว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี)

แจ้งมีรายได้ระหว่างนางกรุณาดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 46,771,551 บาท เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า ทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,309,602 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 995,899,969 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 16,881 บาท

คมชัดลึกออนไลน์
ที่มาข่าว