รวม 5 แอพพลิเคชั่นที่ทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาด ‘โควิด-19’ ตั้งแต่ต้นจนจบ

0 252

1. แอพ “ใกล้มือหมอ” แอพเช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์ 

158443101711

คุณสมบัติ

 • เครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80%
 • ระบบอัลกอริทึม(Algorithm) ซึ่งเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการซักประวัติทางการแพทย์ของแพทย์ เพื่อให้สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การรักษาต่อไป
 • สามารถฝากคำถาม ถามแพทย์จริงๆ ผ่านทาง link ในแอพพลิเคชัน 
 • รวบรวมอาการที่พบบ่อยในคนทั่วๆ ไปมากถึง 123 อาการ และมีจำนวนโรคให้ค้นหามากกว่า 1,000 โรค ซึ่งในแต่ละโรคยังมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ จากรายการพบหมอศิริราชและสถาบันการแพทย์ที่น่าเชื่อถือหลากหลายสถาบัน
 • เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลให้คำแนะนำและคัดกรองผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระงานของโรงพยาบาลในชุมชน แอพพลิเคชันนี้เป็นการนำ

2. แอพ “DDC-Care” ระบบติดตามผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19

158443111252

คุณสมบัติ

 • รายงานการเดินทาง เส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไปกรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบได้อย่างต่อเนื่อง 
 • หากพบแสดงอาการเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

3. แอพ “AOT Airports” แอพสำหรับผู้ที่มาจากประเทศสุ่มเสี่ยง 

158443113510

คุณสมบัติ

 • เก็บรวบรวมไว้ที่กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ COVID-19
 • หากพบว่ามีการติดเชื้อภายหลังผ่านเข้าประเทศแล้ว ระบบจะแจ้งให้ กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับทราบ
 • ติดตามพิกัดที่อยู่ของผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4. แอพ”COVID-19 tracker” แอพเช็คการระบาดในพื้นที่แบบเรียลไทม์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ covid tracker app

คุณสมบัติ

 • แจ้งพิกัดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศไทย
 • แจ้ง Fake News โดยดึงข้อมูลจากสื่อหลัก

5. แอพ”SydeKick for ThaiFightCOVID” แอพสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านและแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง

158443118012

คุณสมบัติ

 • ติดตามผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านและแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง
 • เฝ้าระวังผ่านระบบ Location Tracking รู้พิกัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำมาประยุกต์ให้สำนักอนามัย
 • ทำการประเมินอาการ และรายงานผลให้ทราบเป็นรายวัน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : กรุงเทพธุรกิจ

comments