รวมพลังสายวิ่งส่งต่อพลังบุญ ในงาน “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด”

0 161

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ ๙ วัด” ที่จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และได้กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

และสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการจัดงาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ ๙ วัด” เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run ทั้งหมด และถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KaoDuayDham ไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

โดยบรรยากาศในงานเป็นไปแบบวิถีนิวนอร์มอล ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ปรับรูปแบบร่วมงานแบบจำกัดคน มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK ก่อนเข้างาน และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และฉีดแอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่างๆ อย่างรัดกุม โดยในปีนี้มีตัวแทนนักวิ่ง คณะกรรมการ การจัดงานและผู้สนับสนุน อาทิ คุณลาวัลย์ กันชาติ, คุณปิติ ลีเลิศพันธ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, คุณวิทูร  เลิศพนมวรรณ, คุณยุพิน ชัยวิกรัย, คุณอัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์, คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ, คุณศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ, คุณมณีรัตน์ หาพุฒพงษ์, คุณโชติรส สังขะทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงศิลปินดารา ต่างมุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมเป็นตัวแทนของประชาชนร่วมเดิน-วิ่ง เพราะทุกคนมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการนำรายได้จากการรับสมัคร ผู้ใจบุญที่สนับสนุน และจากการบริจาคของประชาชน นำไปมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็น ในการฉุดช่วยระบบหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท คือ วิ่ง 10.5 กิโลเมตร และเดิน 6 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา 05.15 น. ที่พิเศษในปีนี้เป็นการวิ่งไปไหว้พระ 9 วัด รับอานิสงส์ผลบุญต้อนรับปีใหม่

ซึ่งการเดิน-วิ่งทั้งสองระยะจะผ่านวัดต่างๆ อาทิ วัดชนะสงคราม วัดมหรรณพาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทพธิดาราม วัดสระเกศ วัดราชนัดดาราม วัดตรีทศเทพ วัดมังกรกมลาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยทั้งสองระยะมีจุดเริ่มต้นและสุดสิ้นสุดที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยงานนี้มี “ดู๋-สัญญา คุณากร” จับมือมากับ “เปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์” และ “ปอ-อรรณพ” รับหน้าที่เป็นพิธีกร ปลุกความคึกคักและเติมความสดชื่นในงาน รวมถึงนักวิ่งที่ร่วมเดินวิ่งจากที่พักอาศัย ในห้อง ในบ้านหรือในสถานที่ของตนเองไปพร้อมกับการไลฟ์ ที่อยู่ร่วมกันตลอดงาน ท่ามกลางกองเชียร์แฟนนักวิ่งเกาะติดการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ ก้าวด้วยธรรมกันอย่างคึกคักอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 17 แห่ง ได้ที่ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ บัญชี 167-6-00737-7

ที่มา : ข่าวไทยรัฐ