รฟท.จัดให้ เพิ่มเที่ยวรถอีก 7 ขบวนเที่ยวบุรีรัมย์

0 173

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเดินรถสู่จังหวัดบุรีรัมย์อีก 7 ขบวน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทั้งรถเร็ว และรถท้องถิ่นให้บริการ ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2564 มีดังนี้

🚋ขบวนรถเร็วที่ 135 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 06.40 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 14.19 น. โดยมีรถนั่งปรับอากาศพ่วงในขบวน 4 ตู้ต่อวัน
🚋ขบวนรถเร็วที่ 136 ต้นทางออกจากสถานีอุบลราชธานี เวลา 07.00 น ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 10.27 น. มีรถนั่งปรับอากาศพ่วงในขบวน 4 ตู้ต่อวัน
🚋ขบวนรถท้องถิ่น
👉ขบวน 427 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 14.20 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 16.32 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
👉ขบวน 421 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 06.10 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 08.08 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
👉ขบวน 233 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 16.50 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 19.13 น มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
👉ขบวน 426 ออกจากสถานีอุบลราชธานี 12.35 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 16.15 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
👉ขบวน 428 ออกจากสถานีอุบลราชธานี 06.20 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 09.53 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้

#บุรีรัมย์เซราะแอง #เทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์
ที่มา : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย