ยกระดับมาตรการ Buriram Healthy Passport มี GPS ติดตามตัว เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เข้มข้นยิ่งขึ้น

0 606

ยกระดับมาตรการ Buriram Healthy Passport อันใหม่
มี GPS ติดตามตัว เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เข้มข้นยิ่งขึ้น
โดยเปลี่ยนใช้ QR codeใหม่

iOS : https://apps.apple.com/th/app/aot-airports/id792579639?l=th

android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AOT&hl=th

ให้มี “อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน” เพื่อลงทะเบียน และเฝ้าระวังทุกคนในหมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์

ลงทะเบียนทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ และรายงานตัวที่ศูนย์คัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน

ใครที่ตรวจคัดกรองแล้ว เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน จะถูกควบคุมโดย ระบบ GPS

ถ้าออกจากจุดกักตัวเกิน 50 เมตร ระบบจะเตือนไปที่ศูนย์เฝ้าระวังในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล

ถ้าไม่กักตัวครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือน โดย อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

ถ้ายังไม่กักตัวอีก จะถูกดำเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมโรค มีโทษปรับ 20,000 บาท ผู้นำจับจะได้รับ สินบน นำจับ จากกองทุน ลุงเนวินและเพื่อน คดีละ 2,000 บาท

มีผลบังคับตามกฎหมาย ตามประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ 26 มี.ค. เป็นต้นไป

ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์

comments