“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล

0 455

ดร.สรรเพชร เพียรจัด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการวิจัยศึกษาโครงการ “รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น ข้าวเม่าแบบบูรณาการ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างมู,ค่าเพิ่มหลังจากพบว่าราคาขายข้าวเม่าโปรหรือข้าวเม่าที่ยังไม่ได้แปรรูปไม่มีการปรับขึ้นราคามานานแล้ว

กระยาสารทข้าวเม่า

ปัจจุบันข้าวเม่าโปรขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาเลย จากการวิจัยพบว่า ชาวบ้าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่กว่า 100 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำข้าวเม่า โดยนิยมเอาข้าวเหนียวพันธ์หอมเสงี่ยม ยุ้งแตก และกข.6 มาทำข้าวเม่า โดยต้องใช้ข้าวถึง 300 ตันต่อปี แต่ชุมชนสามารถเพาะปลูกเองได้เพียง 100 ตันต่อปีเท่านั้น ทำให้ต้องใช้ข้าวจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การแปรรูปข้าวเม่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมู,ค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวเม่าคลุก ข้าวมัดหมี่ ข้าวเม่ากระยาสารท ข้าวเม่าลูกชิ้น ข้าวเม่าซีเรียลหรือธัญพืชอบกรอบซึ่งเป็นอาหารฟิวชั่นผสมผสาน เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยในจ.บุรีรัมย์

ข้าวเม่าลูกชิ้น

การแปรรูปผลิตภัณฑ์นี้จะมีนักวิจัยและนักศึกษา สาขา Food Science เข้ามาช่วยพัฒนาให้สามารถออกไปสู่ตลาดใหม่ได้ เช่นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เทศกาลกีฬา งานแข่งขันรถโมโตจีพี หรือการแข่งขันฟุตบอลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจนเกิดเป็นสินค้าของจ.บุรีรัมย์

ในการผลิตและแปรรูปจะใช้เตาที่มีประสิทธิภาพที่สามารถลดฟืนได้ถึง 60% และต้องวางแผนการตลาด ทำอย่างไรชุมชนนี้ถึงจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่มี Event กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี หากพัฒนาและต่อยอดให้ข้าวเม่าเป็นธุรกิจชุมชนได้เชื่อว่าสามารถเป็นต้นแบบให้กับหลายๆชุมชน เพื่อสามารถใช้โมเดลนี้พัฒนาต่อไปได้

อ่านข่าวเต็มที่นี่

comments